Przedłużenie czasu obowiązywania taryf

Przedłużenie czasu obowiązywania taryf

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie informuje, że na mocy Uchwały nr XXXIII/290/16 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r. przedłużono czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Kożuchów do dnia 31 marca 2017 r.

1) Cena za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców:

5,71 zł/m3 netto
6,17 zł zł/m3 z VAT

2) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków obowiązująca dla wszystkich odbiorców:

6,94 zł/m3 netto
7,50 zł/m3 z VAT