Prąd ze słońca na SUW Kożuchów

W poniedziałek 25 września 2023 r. podpisana została umowa na preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Prezes WFOŚiGW Mariusz Herbut i Prezes USKOM Sławomir Trojanowski zapewnili finansowanie dla instalacji, która od kilku tygodni produkuje zieloną energię na SUW Kożuchów. Instalacja o mocy 50kW zapewni ok. 35% energii potrzebnej dla funkcjonowania stacji uzdatniania wody. Z tego powodu ok. 50MWh rocznie nie zostanie pobrane z sieci co oznacza, że o tyle ograniczymy emisję do atmosfery szkodliwych substancji.

Pożyczka długoterminowa w kwocie 158 373,98 zł udzielona została w ramach programu „Eko-Gmina – poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji”. Dodatkowo zawarta została pożyczka płatnicza o wartości 36 426,02 zł.