Podglądamy postępy prac na obiekcie modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim.
Podjęcie działań modernizacyjnych obiektu SUW było konieczne, ze względu na przestarzałe układy technologiczne pochodzące z lat 70-tych XX wieku, które ze względu na wieloletnią eksploatację nie spełniały żadnych współczesnych wymagań związanych z bezpieczeństwem produkcji i dystrybucji wody, a stan techniczny budynku Stacji kwalifikował obiekt do natychmiastowego remontu kapitalnego i przebudowy.
Przystąpienie do realizacji inwestycji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu, które #Gmina_Kożuchów otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład.
W chwili obecnej po starej stacji pozostało niewiele… jedynie obrys budynku.😃
Sami spójrzcie na poniższą galerię, jak na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy obiekt SUW przechodził gruntowną metamorfozę.
Prace przebiegają zgodnie z przyjętym przez wykonawcę harmonogramem i potrwają do grudnia b.r.
Kompleksowa modernizacja obiektu wraz z przebudową istniejącego układu technologicznego przyczyni się do zapewnienia niezawodność działania i ciągłości dostaw wody oraz utrzymania odpowiednich parametrów jakościowych uzdatnionej wody, a także wpłynie na optymalizację kosztów produkcji.