Prace na Słocinie dobiegają końca
W ramach Inwestycji pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II”, Wykonawca Zadania nr 4 – firma Eko Ryszard Rogowski z Zielonej Góry zakończył budowę sieci kanalizacyjnej w m. Słocina.
Kolejnym etapem prac było odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
W dniu dzisiejszym Wykonawca przystąpi do ostatniego etapu prac na tym odcinku. Zakres prac obejmował będzie umocnienie poboczy i uporządkowanie terenu. Po ich zakończeniu nastąpią czynności odbiorowe.