Porządkowanie gospodarki wodomierzowej – kolejny etap rozpoczęty
W bieżącym roku upływa 5-letni okres ważności cech legalizacyjnych wodomierzy zamontowanych w ramach projektu „E-usługi (…)” w latach 2017-2018. Niezbędne są zatem działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zmierzające do demontażu zainstalowanych wodomierzy i zamontowania w ich miejsce urządzeń posiadających ważną, nową cechę legalizacyjną, na kolejne 5 lat. To również właściwy moment, aby wdrożyć kolejny etap porządkowania gospodarki wodomierzowej w Gminie Kożuchów.
Na obszarze działania USKOM ciągle jeszcze pozostają budynki wielolokalowe, których właściciele lub zarządcy nie posiadają umowy na dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.” Oznacza to, że przepisy nakazują, aby wszystkie budynki wielolokalowe wyposażone były w wodomierz główny i posiadały w związku z tym umowę.
Działania prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji mają kilka powodów:
✅ zmierzają do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodomierzowej na obszarze całej gminy
✅ zmierzają do minimalizacji strat wody i nieuprawnionych poborów wody
✅ motywują odbiorców do racjonalnego korzystania z wody.
Zapraszamy przedstawicieli Wspólnot, które do tej pory nie zawarły umów, do ich podpisania w siedzibie spółki lub drogą korespondencyjną.
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
👉 e-mail: j.olchowa@uskom.eu
👉 tel.: 68 355 22 08 wew. 28