Polecamy najnowsze  publikacje o naszej działalności na łamach czasopisma  „Aktualności Kożuchowskie”
W numerze 2 przeczytacie:
* o wyłonieniu Wykonawcy do realizacji inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” w formule zaprojektuj i wybuduj, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku:
– Zadanie 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie,
– Zadanie 12A pn.: „Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym”
– Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”,
– Zadania Nr 19 pn.: „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”
Zadania są współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3,
* o nowej wywrotce w naszej flocie pojazdów, wobec której nie da się przejść obojętnie,
* o możliwości i obowiązku włączenia się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej,
* o harmonogramie wywozu odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowch dla gminy Kożuchów w marcu br.
Zachęcamy do przeczytania 😊. Tym samym Życzymy udanego weekendu🙂