ZAWIADOMIENIE

Płukanie sieci wodociągowej oraz badanie wydajności hydrantów   i ciśnienia na terenie miejscowości

Studzieniec, Mirocin Dolny, Mirocin Średni oraz Mirocin Górny

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Zakład Wodociągów i Kanalizacji  uprzejmie zawiadamia, że w okresie od dnia 26.02.2020 r. do 28.02.2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 odbędzie się płukanie sieci wodociągowej oraz badanie wydajności hydrantów i ciśnienia na terenie miejscowości Studzieniec, Mirocin Dolny, Mirocin Średni oraz Mirocin Górny.

Celem tej operacji jest usunięcie wszelakich osadów i pozostałości, które nagromadziły się na ściankach rurociągów. Jeżeli w czasie lub zaraz po przepłukaniu zamierza się użyć wody to trzeba się liczyć, że jest ona zabarwiona i taka dostaje się do instalacji domowych. Chociaż większość osadów jest wypłukana z rur, niewielka ich ilość pozostaje w wodzie i ją zabarwia. Wypłukiwane z rur osady są nieszkodliwe i wodę można używać, chociaż najlepiej wstrzymać się z konsumowaniem wody aż przebarwienie minie. Przebarwienie wody zniknie w ciągu kilku godzin (w zależności od rozbioru wody w okolicy). Całkowite oczyszczenie wody można przyspieszyć odkręcając zawory zimnej wody w mieszkaniu. Przebarwiona woda może poplamić białe pranie. Dlatego, gdy płukane są hydranty w Państwa  okolicy przed praniem należy upewnić się, czy zimna i ciepła woda wolna jest od zabarwień.