Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. informuje, że w wyniku w związku z pracami firmy zewnętrznej doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, pracownicy Spółki przystąpili do usuwania awarii. Do czasu usunięcia awarii zostaje wstrzymana dostawa wody dla ul. Nowosolnej, Zygmuntowskiej oraz Garbarskiej w m. Kożuchów.

Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości.
Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.