Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kożuchowie wraz z odtworzeniem nawierzchni.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia objętego zadaniem pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Kożuchowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w technologii kostki betonowej”, Spółka w dniu dzisiejszym ogłosiła postępowanie przetargowe o numerze referencyjnym ZWiK/Słowackiego/2023 – Postępowanie nr 2, mające na celu wyłonienie Wykonawcy  niniejszego przedsięwzięcia.

Dokumentacja przetargowa wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia dostępna jest na Platformie zakupowej pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000548863%2F01

oraz na stronie Zamawiającego pod adresem :

https://uskom.eu/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-i-sieci-wodociagowej-w-ul-slowackiego-w-kozuchowie-wraz-z-odtworzeniem-nawierzchni-w-technologii-kostki-betonowej-2/

Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty gospodarcze działające w branży budowlanej do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00.

#uskom, #przetarg, #roboty, #budowa, #paliwo, #zaproszenie, #oferty, #zamówienie, #sieć, #wodociąg, #kanalizacja, #nawierzchnia, #odtworzenie, #kostka_betonowa