Czciradz ma nowe odcinki kanalizacji miejskiej
Inwestycja polegająca na budowie lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz została zakończona i pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli i Lubuski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim.
Oba organy NIE WNIOSŁY SPRZECIWU w kwestii przystąpienia do użytkowania niniejszej inwestycji.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości przyległych do nowo skanalizowanego obszaru mają techniczną możliwości włączenia swoich domostw do kanalizacji miejskiej.
Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji to skomplikowana procedura, która wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom opracowaliśmy w formie graficznej ⤵️ procedury postępowania, celem przyspieszenia i usprawnienia Państwu przejścia przez zawiłe meandry biurokracji związane z procesem przyłączeniowym.
Pamiętajcie❗
Przyłączenie do kanalizacji miejskiej, to najwygodniejszy sposób odprowadzenia ścieków.