OFERTA DLA FIRM Z TERENU GMINY ŚWIDNICA !

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. jako firma z ponad 20-letnim doświadczeniem branżowym oferuje szerokie spektrum usług z zakresu odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku przy pomocy sprawdzonych pojazdów specjalistycznych.

> Oferujemy odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na terenie nieruchomości niezamieszkałych gminy Świdnica. Zapraszamy do współpracy firmy, przedsiębiorstwa, sklepy, placówki oświatowe i inne podmioty gospodarcze  Nasza oferta na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dotyczy udostępnienia pojemnika na odpady zmieszane o określonej pojemności oraz dostarczenia worków na odpady selektywnie zbierane (papier, plastik, szkło, bio) o pojemności takiej samej jak pojemność odpadów zmieszanych. > Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się 2 razy w miesiącu, natomiast segregowanych – 1 raz w miesiącu. W razie chęci poznania szczegółowej oferty i warunków współpracy zapraszamy do kontaktu:

502 488 959, 502 489 030, 68 355 22 08 w.25 Zapraszamy do współpracy!