Odbiorco usług wodociągowych – pamiętaj o zabezpieczeniu swojego węzła wodomierzowego przed zimą
W związku ze spadkiem temperatury na zewnątrz, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu instalacji i urządzeń wodociągowych przed zimą❗
Niewłaściwe zabezpieczenie wodomierza lub jego brak może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu lub zniszczyć licznik wody oraz doprowadzić do awarii. ⚠️
Właściciele nieruchomości powinni:
➡️sprawdzić stan techniczny instalacji i urządzeń wodociągowych,
➡️ ocieplić pomieszczenia nieogrzewane,
➡️zabezpieczyć wodomierz przed rozmarznięciem,
➡️zabezpieczyć studnię wodomierzową, tzn.:
👉usunąć zaległą wodę,
👉sprawdzić szczelność pokrywy,
👉odpowiednio zaizolować urządzenia pomiarowe.
Zimą warto również zadbać o system nawadniania ogrodowego, 🌳🌾🌱 aby w przyszłym sezonie letnim mógł nam służyć bez konieczności naprawy.
Dlatego należy:
✅odwodnić instalację,
✅zamknąć dopływ wody,
✅zabezpieczyć zawory i sterowniki, jeśli tego nie zrobimy woda może zamarznąć i je rozsadzić.