NABÓR WNIOSKÓW!
❗❗TRWA NABÓR WNIOSKÓW
na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów❗❗
Burmistrz Kożuchowa przypomina o naborze wniosków na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe.
Wnioski można składać do 👉 30 września 2024 r.
Przyznawanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr LVI/452/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów.
Zatwierdzenie wniosku przez Burmistrza Kożuchowa stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie nowe urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Kożuchów. Przed wykonaniem ww. budowy, należy dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól.
Osoby zainteresowane ww. dotacją mogą pobrać wnioski w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie bądź na stronie Urzędu- Wydział Gospodarki Komunalnej link:⤵️
W związku z powyższym w razie dodatkowych pytań informacji można uzyskać pod nr. telefonu: 68 355-59-67 bądź osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie ul. Rynek 1 A , (pokój nr 27, III piętro).