Mieszkańcu, podłącz się do kanalizacji sanitarnej.
W ramach realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kożuchów – etap II” informujemy Mieszkańców zamieszkałych przy ul. Żagańskiej w Kożuchowie, że nastąpiła techniczna możliwość i jednocześnie obowiązek (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439)) włączenia swojej nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym, w najbliższych dniach Spółka wyśle do Państwa pisma z warunkami technicznymi przyłączenia, które wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym stanowić będą podstawę do realizacji zakresu robót w obrębie Państwa posesji.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że Spółka oferuje Państwu swoje usługi w zakresie realizacji prac, polegających na wykonaniu robót budowlanych i przyłączenia Państwa nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.
W tym celu niezbędne jest przesłanie wypełnionego druku zlecenia na bezpłatne sporządzenie oferty cenowej na wykonanie stosownych prac – druk zlecenia będzie stanowił załącznik do wspomnianego powyżej pisma.
W razie wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 68 355 22 08 wew. 27 – Pani Beata Bereś.