Mamy umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa pompowni wody w Czciradzu”!
W dniu 19 grudnia 2023 r. Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa pompowni wody w Czciradzu”.
Przyznane środki finansowe, w przededniu zakończenia przedsięwzięcia są dla Nas niemalże prezentem świątecznym.
Dziękujemy WFOŚiGW za wsparcie i pomoc, która w dzisiejszych czasach jest na wagę złota.
Przypomnijmy, że prace budowlane na obiekcie realizowane były od marca do grudnia 2023 r., a efekty tych działań możecie Państwo zobaczyć na poniższych slajdach.⤵️
Przed nami pozostał jeszcze ostatni etap – odbiór końcowy.
Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę pompowni wody wraz ze zbiornikiem wolnostojącym na wodę uzdatnioną o pojemności użytkowej 75,0 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zaś sam zakres rzeczowy dotyczył:
✔rozbiórki:
• istniejącej pompowni wody wraz z wyposażeniem,
• utwardzeń terenu z kostki betonowej,
• instalacji wewnętrznych kolidujących z projektowanymi obiektami,
• ogrodzenia działki.
✔budowy:
• nowego stalowego zbiornika nadziemnego na wodę pitna o poj. 75,0 m3,
• nowego kontenera pompowni wody wraz z wyposażeniem,
• nowych utwardzeń terenu z kostki betonowej,
• nowej infrastruktury technicznej między obiektowej – instalacji wody surowej, oczyszczonej, instalacji elektrycznej,
• zbiornika o poj. 1,5 m3,
• nowego ogrodzenia terenu.
Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapobieżenie deficytowi wody i zapewnienie w sposób stabilny dostawy wody o odpowiedniej jakości i parametrach.
Koszt całkowity inwestycji wynosi ➡️ 1 422 741,00 zł.