Dzień 19 grudnia 2023 r. zapisze się na kartach historii Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim!
W dniu wczorajszym jako Użytkownik Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim uczestniczyliśmy w odbiorze końcowym inwestycji pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim, której Inwestorem była Gmina _Kożuchów.
Prace budowlane przy modernizacji obiektu rozpoczęły się 16 marca 2023 r. i zakończyły 15 grudnia b.r. Przez ten okres Stacja przeszła gruntowną przebudowę, dzięki której stała się nowoczesnym obiektem odpowiadającym wymaganiom XXI w. Efekty tych prac możecie Państwo zobaczyć w poniższej galerii.
Wykonawcą tego pięciomilionowego przedsięwzięcia była sprawdzona i rzetelna firma Metrolog Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie.
Realizacja zakresu rzeczowego była niełatwa, z uwagi na to, że modernizacja obiektu wraz z przebudową układu technologicznego obywała się na tzw. ,,żywym organizmie”, co oznacza, że przez cały ten czas Stacja Uzdatniania Wody musiała pracować i podawać wodę do sieci wodociągowej zaopatrując tym samym cztery miejscowości tj.: Mirocin Średni, Mirocin Górny i Mirocin Dolny oraz Studzieniec.
Po drodze nie obyło się bez różnych nieoczekiwanych trudności, które pojawiały się na różnych etapach prowadzonych prac. Jednak dzięki doświadczeniu oraz doskonałej współpracy i zaangażowaniu wielu osób uczestniczących w całym procesie, udało się na bieżąco rozwiązywać problemy i osiągnąć założony cel.
Jesteśmy przekonani, że realizacja tego projektu przyczyni się do zapewnienia niezawodność działania i ciągłości dostaw wody oraz utrzymania odpowiednich parametrów jakościowych uzdatnionej wody, a także wpłynie na optymalizację koszty produkcji.
Gwoli przypomnienia – realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu, które #Gmina_Kożuchów otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład.