JESTEŚMY POD WIELKIM WRAŻENIEM REALIZOWANYCH OBECNIE INWESTYCJI, ALE NIEUCHRONNIE  ZBLIŻA SIĘ ICH KONIEC
Miło nam poinformować, że na ulicy Jarzębinowej możemy już powoli zacząć odliczać dni do zakończenia prac na tym odcinku.
Zgodnie z projektem budowlanym i harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca inwestycji jest obecnie na etapie przepinania poszczególnych nieruchomości 🏠do nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej następnie przystąpi do prac odtworzeniowych nawierzchni. Tak więc z końcem przyszłego tygodnia rozpoczną się czynności związane z odbiorem końcowym realizowanego przedsięwzięcia.
Przypomnijmy:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę wodociągu o długości 174,5 m w tym:
– Rura PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy Φ 110 x 6,6mm i długości L=160,5 m
– Rura PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy Φ 32 x 2,0mm i długości L=14,0 m
Zadanie realizowane jest ze środków własnych Spółki, zgodnie z przyjętymi założeniami w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Kożuchów.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe ,,Szpakowski” z siedzibą w Sulechowie.
Tymczasem równolegle na ul. Żagańskiej na wysokości nieruchomości nr 11,13,15,17 i 19 zakończyły się prace ziemne związane z realizacją Podzadania 7A.2, które jest elementem składowym Zadania nr 7A pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie ”. Niebawem Wykonawca inwestycji przystąpi do ostatniego stadium prac na tym odcinku-odtworzenia nawierzchni.
Powyższa inwestycja realizowana jest w ramach rozszerzenia Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 .