GOSPODARKA WODOMIERZOWA – NASZA WSPÓLNA SPRAWA
Okresowa legalizacja wodomierzy
Urządzenia pomiarowe tzw. wodomierze, są to urządzenia służące do pomiaru pobranej wody oraz (zazwyczaj) ilości odprowadzonych ścieków. Aby pomiar był precyzyjny i uczciwy urządzenie (wodomierz) musi posiadać ważną cechę legalizacji.
Czym jest legalizacja wodomierza❓
Jest potwierdzeniem poprawności działania urządzenia wydawanym przez Główny Urząd Miar w Warszawie oraz jego okręgowe oddziały. Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza.
Ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:
👉stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne,
👉uszkodzenia wodomierza.
W związku z tymi wymaganiami KAŻDY wodomierz służący do rozliczeń, przed upływem okresu 5 lat od ostatniej legalizacji lub montażu, musi zostać zdemontowany i poddany kontroli. W miejsce zdemontowanego urządzenia montowane jest inne, z ważną cechą legalizacyjną. Dzięki temu zmniejszamy uciążliwości związane z procesem legalizacji wodomierzy.
Czynności te wynikają z obowiązujących przepisów i dają gwarancję poprawności rozliczeń odbiorcom usług.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach – art. 8 ust. 1 pkt 6 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068);
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 885);
3) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759).