E-usługi w Uskomie ciąg dalszy

W dniu 31.05.2017 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.
w Kożuchowie została podpisana umowa dla kontraktu pod nazwą: „Dostawa urządzeń rejestrujących przepływ wody (wodomierzy) wraz z modułami radiowymi do zdalnego radiowego odczytu oraz stworzenie infrastruktury technicznej do przesyłu informacji”. Zadanie będzie realizowane przez konsorcjum firm: „POMIAR SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz „AIUT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Wartość podpisanej umowy, to: 1 397 203,13 PLN.

Podpisany kontrakt jest jednym z elementów projektu pn.: „Budowa systemu e-usług dla mieszkańców w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie”, na który Spółka uzyskała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 1 604 126,80 PLN. W najbliższej przyszłości mieszkańcy Gminy Kożuchów mogą spodziewać się montażu nowoczesnych wodomierzy, o czym Spółka będzie na bieżąco informowała.