BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA DLA MIEJSCOWOŚCI BRONISZÓW ZA PRZEPOMPOWNIĄ WODY OD NUMERU 16 DO NR 87 WŁĄCZNIE.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. informuje, że w  związku z obecnością bakterii grupy coli woda produkowana przez wodociąg publiczny w Radwanowie w części sieci wodociągowej zasilającej część Broniszowa, tj. odbiorców wody zamieszkałych w budynkach od nr 16 do 87 włącznie, nie nadaje się do celów konsumpcyjnych,

Wdrożona została intensywna dezynfekcja sieci, w związku z czym może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zawartość chloru. Dowóz wody beczką do wody pitnej (zdatnej do spożycia po przegotowaniu) odbywać się będzie według poniższego harmonogramu.

Dnia 12.10.2023 r. dokonano aktualizacji harmonogramu dostaw wody.