Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Kożuchów w ulicy Zielonogórskiej/Okrzei, do czasu jej usunięcia mogą nastąpić przerwy oraz utrudnienia w dostawie wody dla terenu miasta tj. ulic Garbarska, Nowosolna, Zygmuntowska, Kraszewskiego, Piaskowa, Kościuszki, Grota -Roweckiego oraz ulice poboczne. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości.
Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.