Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. o.o. informuje, że od dnia 23 czerwca 2019 r. do dnia 22 czerwca 2020 r. będą obowiązywały ceny i stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr WR.RET.070.298.2018.AS z dnia 25 maja 2018 roku. Szczegóły dotyczące zatwierdzonej taryfy znajdują się na stronie www.uskom.eu oraz w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Elektrycznej 9 w Kożuchowie.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 2019-2020