Zmiana organizacji ruchu
Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że w związku z realizacją Zadania nr 4, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych.
Wykonawcą przedmiotowego zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry.
Planowany termin zakończenia całości prac dla ZADANIA NR 4 – 31.07.2021 r.