Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. informuje, że następują zmiany godzin otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w następujących dniach:

– 21 i 22 grudnia 2018 r. – czynne do godziny 14.00

– 24 i 31 grudnia 2018 r. – nieczynne

– 27 i 28 grudnia 2018 r. – czynne w godzinach od 12.00 do 14.00