Zgłoś czym ogrzewasz swój lokal !
Zakład Gospodarki Mieszkaniowych informuje, że od 1 lipca 2021 roku ruszył spis źródeł ciepła do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przypominamy, że właściciel lokalu mieszkalnego lub usługowego posiadający indywidualne źródło ciepła zobowiązany jest złożyć deklarację drogą elektroniczną lub papierową w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie do dnia 30.06.2022 r.
Nadmieniamy, że deklarację składa tylko właściciel lokalu, a nie najemca. W związku z powyższym dla lokali stanowiących własność Gminy Kożuchów deklarację złoży administrator tj. Spółka USKOM.
👉Więcej informacji na ten temat, wzory deklaracji oraz instrukcje znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
✅ Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 68 355 22 08 wew. 31