Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego na rok 2024.