Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. przy ul. Elektrycznej 9 w Kożuchowie składa zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej, rocznej kontroli budynków pod względem jego stanu technicznego (Wspólnoty  Mieszkaniowe oraz nieruchomości gminne) zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r., zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a.