Wzrost stawek za odbiór śmieci oraz obowiązek segregacji stały się faktem.
Wzrost cen za śmieci dotkliwie rzutuje w nasze budżety domowe. Niestety śmieci drożeją w całej Polsce. W wielu miastach czy gminach podwyżki sięgną od 100, do nawet 200 czy 300 procent.
Na wzrost tych stawek wpływa:
➡️wzrost cen przyjęcia odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych;
➡️wzrost kosztów stałych tj.: paliwa, cen energii elektrycznej, a także wzrost pensji minimalnej dla pracowników czy też nałożenie nowych dodatkowych wymagań, takich jak monitoring selekcji odpadów czy tworzenie odpowiednich rejestrów,
➡️wzrost opłat środowiskowych czyli wysokości opłaty za tonę składowanych odpadów.
Na podwyżce cen jednak nie koniec zmian jeżeli chodzi o gospodarkę odpadową. Nowy Rok przyniósł w pakiecie poważne wyzwanie – w każdej gminie połowa śmieci musi być recyklingowana. ♻️ To obowiązek nałożony na nas przez Unię Europejską. Konieczna stała się więc segregacja śmieci. Nie mamy już wyboru, czy segregować śmieci i płacić mniej, czy nie segregować i płacić nieco więcej. Stąd te wszystkie akcje edukacyjne mobilizujące do segregowania.
Każdy mieszkaniec gminy, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma obowiązek wyrzucać swoje odpady do kilku różnych pojemników: plastik i metal do żółtego, szkło do zielonego, papier do niebieskiego, odpady bio do brązowego. Pozostałe śmieci trafią do czarnych pojemników – odpadów zmieszanych.
Teraz już nie będzie pobłażania, bo Bruksela włączyła nam czerwone światło i nie odpuści. My dla samych siebie, czystej przyszłości i zdrowia powinniśmy zrozumieć, że segregacja ma sens, a nasze śmieci mogą się przydać .Jeśli będą dobrze rozdzielone.
W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na mieszkańców danej nieruchomości zostaną nałożone kary.