Wyspecjalizowane służby ZWiK w akcji!
W ubiegłym tygodniu w ramach utrzymania stałego nadzoru na pracą urządzeń systemów kanalizacyjnych służby ZWiK👨‍🔧 przeprowadzili niezbędne czynności związane z bieżącą obsługą i konserwacją tłoczni ścieków. Dbałość i utrzymanie stałego nadzoru🔧 mają na celu zapewnienie stabilnej i nieprzerwanej pracy urządzeń, a tym samym chronią nas przed wszelkimi awariami, które mogą mieć nieprzyjemne konsekwencje dla wszystkich.
Monitorowaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych zajmują się nasze wyspecjalizowane służby, natomiast problemem jest nieodpowiednie z nich korzystanie- NIE WRZUCAMY ŚMIECI DO SIECI!
PRZYPOMINAMY!
Używanie kanalizacji i toalet jako koszy na śmieci powoduje jej zatykanie się, a zanieczyszczenie ścieków tłuszczem przyczynia się do tworzenia zatorów co stanowi poważne zagrożenie dla naszej infrastruktury kanalizacyjnej i środowiska. Rury kanalizacyjne dostosowane są do tego, aby przepłynęły przez nie produkty bytowe człowieka. TYLKO TYLE