Wyłoniliśmy wykonawcę robót do przebudowy pompowni wody w Czciradzu!
Ogłoszone końcem zeszłego roku postępowanie przetargowe na realizacje zadania inwestycyjnego pn.,, Przebudowa pompowni wody w Czciradzu” spotkało się z sporym zainteresowaniem ze strony firm posiadających duże doświadczenie przy realizacji tego typu projektów.
Tak duże zainteresowanie ze strony kluczowych w branży firm niezmiernie Nas cieszy, gdyż podpisanie umowy z najlepszymi, gwarantuje dobrą współpracę i sprawną realizację prac budowlanych.
Przypomnijmy, że Inwestycja dotyczy obiektu pompowego zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia 4 miejscowości, tj.:
• Czciradz,
• Solniki,
• Dziadoszyce,
• Zawada.
W ramach tego projektu będzie wykonana kompleksowa modernizacja funkcjonującej pompowni wody, w tym:
• przebudowa istniejących instalacji do pompowania wody,
• przebudowa rurociągów w obrębie działki,
• budowa zbiornika retencyjnego na wodę przeznaczoną do spożycia o pojemności 75 m3,
• rozbiórka istniejących obiektów,
• przebudowa instalacji elektrycznej,
• rozbudowa instalacji fotowoltaicznej,
• montaż armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
• instalacja monitoringu wizyjnego,
• zagospodarowanie terenu, w tym budowa nowego ogrodzenia.
Spośród czterech złożonych w terminie ofert, Spółka wyłoniła Wykonawcę robót, który zaproponował najniższą cenę. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że to właśnie ,,cena” była jedynym kryterium przy wyborze Oferenta.
Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Envirotech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Całkowity zakres prac Wykonawca wycenił na kwotę 1 422 741,00 zł
Umowa zostanie podpisana na dniach.