Wyłoniliśmy dostawcę paliwa!

Prowadząc przedsiębiorstwo, bardzo ważny jest odpowiedni dobór zarówno współpracowników, jak i kontrahentów. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na ,,Cykliczną dostawę paliw dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie” wpłynęło cztery oferty, z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma #Petrojet Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kieszek.

Spółka Petrojet w ramach swojej działalności będzie dostarczała Nam paliwo przez cały okres trwania Umowy, tj. rok 2024. Zgodnie z zapisami umownymi cena paliwa obliczana będzie na podstawie obowiązującej ceny hurtowej paliwa zamieszczonej na stronie www.orlen.pl w zakładce „hurtowa cena paliw” dla oleju napędowego Ekodiesel w dniu zakupu skorygowana o kwotę zaproponowanego opustu (0,25 zł/l.)

Zakup paliw poniżej cen hurtowych, to w skali roku spora oszczędność dla firmy, a współpraca ze sprawdzonym Dostawcą, znającym rynek paliwowy pozwoli na większą kontrolę nad wydatkami, przy jednoczesnym stałym i nieprzerwanym łańcuchu dostaw.

#uskom, #paliwo, #cena, #olej_napędowy, #Ekodiesel, #przetarg, #dostawca, #współpraca,