WODAM – nowoczesne rozwiązania, kompleksowa oferta, najlepsza jakość czyli współpraca  biznesowa na najwyższym poziomie

16.12.2021 r. w siedzibie spółki miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na zakup i sukcesywne dostawy materiałów do bieżącego remontu oraz zadań inwestycyjnych prowadzonych w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kożuchów.
W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego nr 12/ZWIK-DT/2021 wyłoniony został wykonawca: firma #WODAM Sp. z o.o. Oddział w Sulechowie.
Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Sławomir Trojanowski, zaś ze strony Wykonawcy Wiceprezes Zarządu Renata Radziszewska i Członek Zarządu Tomasz Perdoch.