WNIOSKI ZOSTAŁY ZŁOŻONE……….
W listopadzie Z.G.M. w ramach prowadzonej działalności złożył stosowne wnioski do Urzędu Miasta i Gminy o dotację celową💰 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 🏗 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Kożuchów.
Ubiegamy się o dotację dla 1️⃣0️⃣ Wspólnot Mieszkaniowych na prace związane z remontem dachu lub remontem elewacji.
Pozostało nam czekać na pozytywne rozstrzygnięcie 😊
Czym jest dotacja celowa? Kto może się o nią ubiegać?
🔵 dotacje udzielane są na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
🔵 aby ubiegać się o dotację wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac lub roboty objęte wnioskiem oraz szczegółowy kosztorys ofertowy wnioskowanych prac,
🔵 dotacja musi zostać przeznaczona na prace zgodnie z wnioskiem i umową o dotację celową,
🔵 wykorzystanie środków finansowych udzielonej dotacji musi nastąpić w roku kalendarzowym.