Wiosenna aura sprzyja pracom budowlanym
Pogoda dopisuje ☀️, co sprzyja pracom związanym z realizacją największej w Gminie Kożuchów Inwestycji.
Obecnie Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze kontynuuje prace przy Zadaniu nr 4 polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków; odprowadzenie ścieków w kierunku istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej – działka nr 45/1.
Jednocześnie prowadzone są prace odtworzeniowe nawierzchni w ul. Elektrycznej po realizacji Zadania nr 3 w ramach którego została wybudowana kanalizacja sanitarna w ulicy Szprotawskiej (odcinek od SP nr 1 do ulicy Polnej) z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków w ul. Szprotawskiej (począwszy od SUW przy ul. Elektrycznej do skrzyżowania ul. Szprotawskiej z ul. Moniuszki).
W ramach tego zadania została wybudowana przepompownia ścieków w ulicy Elektrycznej, efekty tych prac możecie zobaczyć w poniższej 👇 galerii.
Przypomnijmy, że wartość zadania nr 3, to kwota 2 978 937,00 zł, a planowany termin zakończenia prac na tym zadaniu, to 30 kwiecień 2021 r.