Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z wynikiem badań próbki z Mirocina Górnego   w dniu 17.10.2018 r.  ogłoszono warunkową przydatność wody na całym ujęciu Mirocin Średni tj. dla wszystkich  miejscowości : Mirocin Średni, Mirocin Górny, Mirocin Dolny oraz Studzieniec.  W dniu dzisiejszym tj. 18.10.2018 r. akredytowane laboratorium rozpoczęło próbobranie, celem uzyskania reprezentatywnych próbek dla całego ujęcia. Obecnie prowadzona jest profilaktyczna dezynfekcja sieci wodociągowej  przez co może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na  zawartość chloru w wodzie.