W związku z pojedynczymi bakteriami z grupy coli zlokalizowanymi w jednym z punktów kontrolnych  na sieci wodociągowej ujęcia  Kożuchów, zaleca się aby wodę do celów konsumpcyjnych używać wyłącznie po przegotowaniu. Komunikat dotyczy ulic: Nowosolna numery od 37 do 47, Ul. Zielona (obręb miasta Kożuchów); ulice: ul. Zygmuntowska, ul. Nowosolna, ul. Główna, ul. Boczna (obręb Podbrzezie Dolne) oraz miejscowość Słocina.

W dniu dzisiejszym tj. 14.04.2021r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o.  wdrożyło dezynfekcję, w związku z powyższym może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zawartość chloru.