Komunikat

W związku z koniecznością inspekcji wewnętrznej zbiornika hydroforowego przez Urząd Dozoru Technicznego na SUW w m. Stypułów nastąpiło chwilowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. W związku z powyższym PUK USKOM Sp. z o.o. dokona płukania sieci wodociągowej.