W związku z pojedynczymi bakteriami z grupy coli zlokalizowanymi w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej ujęcia  Stypułów, zaleca się aby wodę do celów konsumpcyjnych używać wyłącznie po przegotowaniu. Komunikat dotyczy miejscowości Stypułów i Cisów.

W dniu dzisiejszym tj. 19.08.2020r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o.  wdrożyło dezynfekcję, w związku z powyższym może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zawartość chloru.