W związku z  wcinką w sieć wodociągową planowaną przez firmę KANWOD z Zielonej Góry, (prace związane z  Kontraktem nr 1 realizowanym w ramach projektu POIIŚ-2014-2020) na dzień 05.05.2020 r. , od godziny 8.00 do 17.00, na odcinku od ulicy Rynek do skrzyżowania 1 Maja z ulicą Chopina , mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.