Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieciach w ul. Grota Roweckiego w m. Kożuchów, w dniu 18.11.2021 r. od godziny 10.00 do 15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla ul. Grota Roweckiego oraz ulic pobocznych. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.