UWAGA KRADZIEŻE „NA WODOCIĄGI”!!!

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. informuje mieszkańców Gminy Kożuchów, że w ostatnim czasie ujawniono kolejną metodę złodziei tzw. „metodę na wodociągi”.

Link do artykułu: http://www.rzg.pl/92528/kradziez-na-wodociagi/

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o ostrożność oraz informuje, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, mają obowiązek okazania legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia podpisanego przez Zarząd Spółki, opatrzone pieczęcią firmową.