Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Mirocin Średni, spowodowaną przez firmę zewnętrzną, do czasu jej usunięcia nastąpi przerwa w dostawie wody dla Mieszkańców  Mirocina Średniego, Mirocina Górnego, Mirocina Dolnego oraz Studzieńca. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenie jej jakości. Bardzo prosimy Odbiorców o wyrozumiałość i cierpliwość.