Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria wodociągowa w ul. Żeromskiego w Kożuchowie. Do czasu jej usunięcia może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców przedmiotowej ulicy. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenie jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.