Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej na ul. Literackiej w m. Kożuchów. Do czasu usunięcia awarii mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla części ul. Literackiej, 1 Maja (od 1 Maja 57 do skrzyżowania z Literacką), ul. Głowackiego oraz ulice poboczne. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.