Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w m. Słocina, do czasu usunięcia awarii mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w obrębie ulicy Nowosolnej, Garbarskiej, Zygmuntowskiej oraz ulicach pobocznych w m. Kożuchów, a także na ul. Zygmuntowskiej, Głównej  i pobocznych w m. Podbrzezie Dolne oraz m. Słocina. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.