UMOWA PODPISANA !!!

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się podpisanie umowy  dotyczącej dofinansowania projektu pn.

” Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”

Umowę z ramienia Przedsiębiorstwa Usług komunalnych USKOM Sp. z o.o., podpisał Prezes Zarządu Pan Marcin Szczęsny oraz Członek Zarządu Pani Katarzyna Getz, WFOŚiG reprezentowała Prezes Zarządu Pani Alicja Makarska.

Wartość projektu opiewa na kwotę 18 006 787,00 PLN , natomiast kwota dofinansowania wynosi     8 571 466,64 PLN.

Projekt obejmuje:

Remont wieży ciśnień przy ul. Szprotawskiej w Kożuchowie

Remont oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym

Remont Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czciradz

Remont przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *