Umowa na budowę platformy e-usług podpisana

W dniu 11.01.2018 r. w siedzibie Spółki została podpisana umowa dla zadania pn. „Budowa systemu e-usług dla mieszkańców w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. w Kożuchowie. Inwestycja zakłada stworzenie Elektronicznego Biura Obsługi Klientów oraz budowę platformy informacji przestrzennej GIS. Zadanie wykona firma BOSS Computers Andrzej Szymański z Krakowa za kwotę 369 000,00 zł netto. Termin realizacji do dnia 30.09.2018 r. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 331 650,00 zł netto.