Ulica Słowackiego uzbrojona zostanie w nową sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także nową nawierzchnię drogi
O remont pasa drogi zlokalizowanej przy ul. Słowackiego od dłuższego czasu zabiegali Mieszkańcy. Gmina Kożuchów wsłuchując się w głos lokalnej społeczności zleciła wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej. Jednakże ze względu na zły stan infrastruktury podziemnej zasadnym było podjęcie kroków związanych z przygotowaniem dokumentacji na budowę sieci wod. kan. usytuowanej w pasie drogi. Takie podejście do tematu jest zgodne ze sztuką budowlaną, gdyż najpierw wykonujemy porządek z infrastrukturą podziemną , a później układamy nawierzchnię…nie odwrotnie.
Przejście wszystkich procedur administracyjno – prawnych niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę trwało blisko rok czasu, ale udało się.
Mamy kompletną dokumentację!
Jeszcze w tym miesiącu ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy.
Jesteśmy przekonani, że przeprowadzona modernizacja sieci w korzystny sposób wpłynie na jakość świadczonych przez Nas usług, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości i komfortu życia osób zamieszkujących ten rejon.