Ulica Jarzębinowa zostanie uzbrojona o kolejne metry sieci wodociągowej !
Wraz z końcem kwietnia b.r. zakończyły się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej pn.: ,,Budowa ,,pętil” na sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w m. Podbrzezie Dolne” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z zawartą umową jest firma PIBU ,,Szpakowski” z siedzibą w Sulechowie.
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w obszarze działek nr 155/2, 1109/19, 1109/33 i 1109/43 w obrębie ew. 0011 Podbrzezie Dolne , jedn. ew. 080404_5 Gmina Kożuchów umożliwi wykonanie spięcia sieci ,,pętlą” tworząc tzw. sieć pierścieniową (obwodową). To zaś zagwarantuje dużą niezawodność w dostawie wody oraz większą niż w przypadku sieci rozgałęzieniowej stabilność ciśnienia. Zaś w przypadku powstania awarii – uszkodzenia odcinka sieci, woda zasili przyległe domostwa z innego kierunku.
Na tym nie koniec zalet takiego układu sieci❗
Również względy pożarowe przemawiają za układem pierścieniowym. Dodatkowo sieć w układzie pierścieniowym lepiej znosi uderzenia hydrauliczne przy gwałtownym zatrzymaniu przepływu wody.
Wykonawca do prac ziemnych przystąpi na przełomie maja i czerwca 2022 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę wodociągu o długości 174,5 m w tym:
✅Rura PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy Φ 110 x 6,6mm i długości L=160,5 m
✅Rura PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy Φ 32 x 2,0mm i długości L=14,0 m
Całkowita wartość projektu – 76 837,00 zł
Zadanie realizowane jest ze środków własnych Spółki, zgodnie z przyjętymi założeniami w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Kożuchów.
Poniżej 👇zamieszczone zostały załączniki graficzne przedstawiające aktualny przebieg trasy sieci wodociągowej oraz projektowanej.