TAK TRZYMAĆ !
W nieruchomości przy ul. Zielonogórskiej 16 trwają prace remontowe polegające na wymianie wewnętrznej instalacji sanitarnej 🚽w budynku wraz z podłączeniem do nowego przyłącza sanitarnego oraz wymianie skorodowanych odcinków instalacji wody. Zniszczona, stara instalacja żeliwna zostanie zastąpiona nowymi rurami PCV. Mieszkańcy budynku borykają się z problemem niskiego ciśnienia wody, który jest spowodowany zarastaniem rur osadem oraz rdzą. Inwestycja ta ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców
Ponadto kolejnym etapem prac modernizacyjnych, które zostaną wykonane w kamienicy będzie montaż wewnętrznej instalacji gazowej.
Obecnie Wspólnota Mieszkaniowa posiada już projekt📋 na jej wykonanie i w najbliższym czasie przystąpi do realizacji koncepcji o bezobsługowym i ekologicznym  systemie ogrzewania.